Rabatordninger i Ganløse Gymnastik

Personlig rabat:

Personlig rabat på 30% af kontingentprisen ydes fra og med, at ét og samme medlem tilmelder sig hold nummer 3 på en sæson (det gælder ikke kombibilletten). Rabatten ydes på den ordinære pris på sidst tilmeldte hold. Personlig rabat kan ikke kombineres med husstandsrabat.

 

Kombibilletten:

Kombibilletten giver for en enhedspris fri adgang til ubegrænset træning på puls/styrke voksenhold. Kombibilletten gælder kun for de angivne hold og kan ikke kombineres med andre rabatordninger.

 

Husstandsrabat:

Husstandsrabat på 30% af kontingentprisen ydes fra og med, at person nummer 3 i samme husstand tilmelder sig et hold i samme sæson. Rabatten fratrækkes den ordinære pris på sidst tilmeldte hold (Eksempel: Mor og datter har hver tilmeldt sig et hold. Når far tilmelder sig, opnås rabatten af kontingentet på dette hold). Kombibilletten er ikke at regne som et hold og indgår ikke i rabatordningen.

 

Seniorrabat:

Seniorrabat på 20% af kontingentprisen gives til medlemmer, der inden sæsonstart har opnået folkepensionsalder (2021: 67 år). Seniorrabat kan ikke kombineres med øvrige rabattyper. 

 

Rabat ved senere tilmelding:

Der ydes 50 % rabat ved tilmelding på voksenhold efter nytår. Der ydes ikke rabat for senere tilmelding på hold efter sæsonstart frem til nytår. Der ydes ikke rabat ved senere tilmelding på børnehold, idet tilmelding på børnehold (vintersæson) lukkes til nytår.

Der ydes ikke rabat ved senere tilmelding på sommerhold.

 

Ganløse, 18. juni 2021